Til sagsbehandleren

Bosted Lykkebo kan både benyttes som et længerevarende botilbud efter Serviceloven paragraf 107 og 108 eller som aktivitets- og samværstilbud efter paragraf 104 i Serviceloven.

Dokumentation

Visitation

Bosted Lykkebo har plads til 4 beboere på vores bosted for borgere med autisme og udviklingshæmmede.

Lykkebo er godkendt som Bosted Lykkebo ApS – Paragraf 107 botilbud, paragraf 108 botilbud samt aktivitetstilbud efter paragraf 104 i Serviceloven.

Samarbejde

Det er væsentligt for os at arbejde tæt sammen med den kommune, der visiterer, så alle parter har mulighed for at vurdere, om beboeren kan profitere af vores bosted i Nordjylland og aktivitetstilbud.