Ved indflytning

Sådan flytter du ind på Bosted Lykkebo

Indflytningen på vores bosted i Nordjylland bliver altid tilrettelagt efter den nye beboers behov. Bosted Lykkebo er et bosted for borgere med autisme og udviklingshæmmede, hvor vi fokusere på, at overgangen bliver så optimal som muligt.

Før indflytningen

For den kommende beboer og dennes familie er det vigtigt, at vi får så megen relevant viden som muligt inden indflytningen til vores bosted i Nordjylland. Det gælder både om beboeren, familien, venner, evt. nuværende botilbud osv.

Vi kommer derfor gerne på hjemmebesøg, hvor vi afdækker den struktur, de rutiner og al den ”plejer”, beboeren har, og beboeren besøger Lykkebo.

Hjemmebesøg/besøg er starten på relationen og som oftest med deltagelse af Lykkebo leder og den kommende kontaktperson. 

Besøgene planlægges efter behov og kan være få enkelt besøg eller en kortere eller længere periode med faste besøg – for at skabe tryghed for beboeren og begyndende relation mellem beboeren og nøglepersoner på Lykkebo.

Bosted Lykkebo er et bosted for voksne, udviklingshæmmede og bosted for børn med autisme. Vi tilbyder midlertidigt botilbud samt aktivitets og samværstilbud jf. paragraf 104 og paragraf 107 og 108
Bosted Lykkebo er et bosted for voksne, udviklingshæmmede og bosted for børn med autisme. Vi tilbyder midlertidigt botilbud samt aktivitets og samværstilbud jf. paragraf 104 og paragraf 107 og 108

Selve indflytningen

Indflytningen på vores bosted i Nordjylland kan foregå på forskellige måder og planlægges altid helt individuelt.

For nogle beboere og deres familier giver det bedst mening, at der er sat en fast dato for indflytningen på vores bosted for borgere med autisme og udviklingshæmmede.

For andre kan en indflytning starte med en række faste besøg uden eller med overnatning – step-by-step med en optrapningsplan for en periode – inden den egentlige indflytning.  

Den første tid efter indflytningen

Efter indflytningen gælder det om at skabe en meningsfuld og struktureret hverdag for beboeren – med tid og plads til at forholde sig til nye omgivelser og nye mennesker.

Da relationen er et vigtigt fundament for det videre forløb, har vi stor fokus på, at beboeren får mulighed for at lære sine kontaktpersoner at kende, samt introduceres til øvrige beboere og personale.